समीक्षा

225 समीक्षाहरूमा आधारित
96%
(215)
3%
(6)
1%
(3)
0%
(0)
0%
(1)
बेबी
धेरै सन्तुष्ट
उत्तम गुण / सेवा
उत्कृष्ट गुण!
उत्कृष्ट
सुन्दर लटकन
याे अास्चर्यजनक छ
ठूलो
Swag बम जीत
भारतीय प्रमुख औंठी
10 / 10
आश्चर्यजनक चेन !!
औंठी भाँचियो
उत्कृष्ट
महान गुण र महान सेवा
बल र चेन समीक्षा
राम्रो
महान चेन!
प्यारा टुक्रा